top of page
  • Foto van schrijverVeys Devoghel

Wat zijn de administratieve stappen bij een overlijden?

Geconfronteerd met verdriet en rouw, is het noodzakelijk het hoofd koel te houden en zich te verdiepen in administratieve zaken, ook al is het het menselijke aspect dat onze gedachten in beslag neemt. Hier volgt een overzicht van de stappen die moeten worden ondernomen wanneer een ouder of familielid overlijdt.


Het is een paradox: als we geconfronteerd worden met een gebeurtenis die ons eraan herinnert hoe klein we zijn, moeten we snel en met het grootste pragmatisme handelen. Allereerst, laat de dood verklaren door een dokter. Neem dan contact op met een begrafenisondernemer om de uitvaart te gaan organiseren. Dat is wat Veys Devoghel, een professionele uitvaartverzorger in Ukkel, bij Brussel, aanbiedt. We moeten het overlijden ook melden aan de relevante diensten. Tenslotte moet, indien de overledene zijn of haar lichaam aan de wetenschap wil schenken, binnen 48 uur na het overlijden contact worden opgenomen met een universitair ziekenhuis. Dit is een kort overzicht van de formaliteiten die in de eerste uren na het overlijden moeten worden vervuld. De meest dringende zaken zijn nu afgehandeld; het is tijd om na te denken over eigendom en juridische zaken.


Contact opnemen met de bank van de overledene


Dit is een van de organisaties waarmee contact moet worden opgenomen na een overlijden. De bank van de overledene moet van het overlijden op de hoogte worden gebracht om aan haar verplichtingen te voldoen: de betrokken rekeningen blokkeren totdat zij de identiteit van de erfgenamen kent.


Terloops zij herinnerd aan een andere wetsbepaling die een uitzondering vormt op het feit dat niemand toegang heeft tot de rekeningen van de overledene: een gehuwde partner of de wettelijk samenwonenden van de overledene kunnen de helft van het saldo van een geblokkeerde rekening opnemen, tot een maximum van € 5.000.



Contact opnemen met de notaris


De notaris kan het bestaan van een testament controleren en de bevoegde persoon ervan in kennis stellen. Een van de formaliteiten die hij voor zijn rekening neemt is het opstellen van de verklaring van erfrecht of de akte van erfopvolging. Hij zal u adviseren in zaken van erfopvolging.



Kennisgeving aan de structuren en ondernemingen die contractueel verbonden zijn met de overledene

14 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page